Relacja z II Pomorskiego Forum Trzodziarskiego

Dnia 7 listopada 2014 r. w Centrum Konferencyjnym w Łęgowie, odbyło się II Pomorskie Forum Trzodziarskie zorganizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Relacja ze szkolenia nt.”Podniesienie wiedzy w zakresie spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”

W dniach 18-19 listopada 2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza w ramach współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zorganizowała szkolenie pn. „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”.

Relacja z II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego

W dniu 13 listopada 2014 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, miejscowe Biuro Powiatowe ODR zorganizowało II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego.

Relacja z konferencji "Wpływ zmian w Polityce Rolnej Unii Europejskiej na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020"

W dniu 17 listopada w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja wojewódzka pt. :„Wpływ zmian w Polityce Rolnej Unii Europejskiej na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020’”.

Relacja z XII Gminnego Turnieju KGW w Żukowie

W dniu 8 listopada 2014 odbył się XII Gminny Turniej KGW w Żukowie. W zmaganiach wzięło udział 16 kół gospodyń wiejskich.

Relacja z Pomorskiej Konferencji Pszczelarskiej

W sobotnie przedpołudnie 8 listopada br. grono osób związanych z pszczelarstwem zawitało do Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu k/Kościerzyny, gdzie odbyła się POMORSKA KONFERENCJA PSZCZELARSKA pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Relacja z inauguracyjnego szkolenia w ramach projektu pt. “Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”

7 listopada 2014 r. o godz. 8.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lini, pow. wejherowski odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu 86 szkoleń realizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w ramach projektu pt. ” Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”.

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604


Relacja z Pomorskiej Konferencji Pszczelarskiej

W sobotnie przedpołudnie 8 listopada br. grono osób związanych z pszczelarstwem zawitało do Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu k/Kościerzyny, gdzie odbyła się POMORSKA KONFERENCJA PSZCZELARSKA pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Uroczystego otwarcia konferencji, podczas którego został przekazany na ręce Jana Przychody – Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku symboliczny Klucz do PCP w Lubaniu, dokonali Ryszard Świlski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Aleksander Mach – Dyrektor PODR w Gdańsku.

Podczas konferencji zostali wyróżnieni Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” ks. Infułat Stanisław Grunt, Pan Szwałek Piotr, Pan Jurek Tomasz oraz Pan Leszek Grudzień.

Liczba uczestników przerosła oczekiwania organizatorów, jak można przypuszczać, powodem tego był bogaty program konferencji, w którym znalazły się m.in. Informacje o możliwościach dofinansowania dla pszczelarzy, które przybliżył Stanisław Wierycho- Dyrektor ARR OT w Gdyni, czy Walorach zdrowotnych produktów pszczelich, zaprezentowanych przez Ewę Mirkowicz technologa żywienia z Centrum Dietetyki i Edukacji Żywieniowej „Salvere”. W drugiej części konferencji Mariusz Chachuła z ZSR, Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli swoim wystąpieniem odpowiedział na pytanie Jak wyhodować dobrą matkę pszczelą, uwzględniając takie procesy jak: wychów, unasiennianie, poddawanie -Pszczoły Buckfast. Istotnym zagadnieniem, zważywszy na porę roku – była Wentylacja w ulu w okresie zimowym, o której opowiedział Leszek Pękala- zastępca Prezesa WZP w Gdańsku. Podczas konferencji Aleksander Mach przybliżył historię powstania Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu oraz określił kierunki jego funkcjonowania. Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć film pt.”Pracowity jak pszczoła”, który powstał dzięki realizacji projektu finansowanego przez WFOŚ w Gdańsku.

Na zakończenie konferencji rozlosowane zostały wśród uczestników nagrody.

Jak podkreślił Aleksander Mach – Dyrektor PODR w Gdańsku, konferencja ta, była zwieńczeniem działań, które zmierzały do utworzenia Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego, jako jednego z elementów ochrony pszczoły miodnej w naszym województwie. Jedną z podstawowych funkcji, które pełni Centrum, jest właśnie działalność szkoleniowa. To właśnie w tym miejscu, mogą spotykać się pszczelarze i inni zainteresowani problematyką pszczelarską na różnego rodzaju pokazach, szkoleniach i konferencjach. Liczymy, że dzięki organizacji tego typu przedsięwzięć, nie tylko powiększy się grono osób odwiedzających naszą pasiekę, ale wzrośnie również świadomość, jak ważną rolę pełni pszczoła miodna w środowisku naturalnym i życiu człowieka.

Ilość wyświetleń artykułu: 1001