Relacja z II Pomorskiego Forum Trzodziarskiego

Dnia 7 listopada 2014 r. w Centrum Konferencyjnym w Łęgowie, odbyło się II Pomorskie Forum Trzodziarskie zorganizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Relacja ze szkolenia nt.”Podniesienie wiedzy w zakresie spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”

W dniach 18-19 listopada 2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza w ramach współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zorganizowała szkolenie pn. „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”.

Relacja z II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego

W dniu 13 listopada 2014 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, miejscowe Biuro Powiatowe ODR zorganizowało II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego.

Relacja z konferencji "Wpływ zmian w Polityce Rolnej Unii Europejskiej na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020"

W dniu 17 listopada w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja wojewódzka pt. :„Wpływ zmian w Polityce Rolnej Unii Europejskiej na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020’”.

Relacja z XII Gminnego Turnieju KGW w Żukowie

W dniu 8 listopada 2014 odbył się XII Gminny Turniej KGW w Żukowie. W zmaganiach wzięło udział 16 kół gospodyń wiejskich.

Relacja z Pomorskiej Konferencji Pszczelarskiej

W sobotnie przedpołudnie 8 listopada br. grono osób związanych z pszczelarstwem zawitało do Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu k/Kościerzyny, gdzie odbyła się POMORSKA KONFERENCJA PSZCZELARSKA pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Relacja z inauguracyjnego szkolenia w ramach projektu pt. “Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”

7 listopada 2014 r. o godz. 8.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lini, pow. wejherowski odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu 86 szkoleń realizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w ramach projektu pt. ” Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”.

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604


Relacja z inauguracyjnego szkolenia w ramach projektu pt. “Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”

7 listopada 2014 r. o godz. 8.30  w Gminnym Ośrodku Kultury w Lini, pow. wejherowski  odbyło się  pierwsze szkolenie z cyklu  86 szkoleń realizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku  w ramach projektu pt. ” Szkolenia w zakresie stosowania środków  ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin  w województwie pomorskim”.

Na  inauguracyjne  szkolenie  przybył  Z-ca  Dyrektora PODR w Gdańsku   Krzysztof  Pałkowski,  który powitał zgromadzonych Rolników – Uczestników szkolenia  i dokonał uroczystego otwarcia w towarzystwie Hanny Rocławskiej – Kierownika Biura Powiatowego ODR Wejherowo.  

Uczestnicy szkoleń  realizowanych w ramach tego projektu  otrzymują  materiały   szkoleniowe, w formie broszury obejmującej aktualne zagadnienia z poszczególnych bloków tematycznych programu szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin,  przybory szkoleniowe , zestaw środków ochrony indywidualnej (fartuch , maska, rękawice). Uczestnicy  szkolenia  mają także  zapewniony bufet kawowy oraz  obiad  a także zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. W przypadku szkoleń podstawowych (2-dniowych) uczestnicy mają zapewniony nocleg i pełne wyżywienie. Wszyscy Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin z terminem ważności  na okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Koszty realizacji projektu finansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego  na Rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich (EFRROW) za pośrednictwem Fundacji Programów Pomocy  dla Rolnictwa  FAPA  jako podmiotu wdrażającego  dla działania„Szkolenia zawodowe  dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013.

Maria Sawirska

Ilość wyświetleń artykułu: 861