Relacja z II Pomorskiego Forum Trzodziarskiego

Dnia 7 listopada 2014 r. w Centrum Konferencyjnym w Łęgowie, odbyło się II Pomorskie Forum Trzodziarskie zorganizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Relacja ze szkolenia nt.”Podniesienie wiedzy w zakresie spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”

W dniach 18-19 listopada 2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza w ramach współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zorganizowała szkolenie pn. „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”.

Relacja z II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego

W dniu 13 listopada 2014 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, miejscowe Biuro Powiatowe ODR zorganizowało II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego.

Relacja z konferencji "Wpływ zmian w Polityce Rolnej Unii Europejskiej na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020"

W dniu 17 listopada w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja wojewódzka pt. :„Wpływ zmian w Polityce Rolnej Unii Europejskiej na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020’”.

Relacja z XII Gminnego Turnieju KGW w Żukowie

W dniu 8 listopada 2014 odbył się XII Gminny Turniej KGW w Żukowie. W zmaganiach wzięło udział 16 kół gospodyń wiejskich.

Relacja z Pomorskiej Konferencji Pszczelarskiej

W sobotnie przedpołudnie 8 listopada br. grono osób związanych z pszczelarstwem zawitało do Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu k/Kościerzyny, gdzie odbyła się POMORSKA KONFERENCJA PSZCZELARSKA pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Relacja z inauguracyjnego szkolenia w ramach projektu pt. “Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”

7 listopada 2014 r. o godz. 8.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lini, pow. wejherowski odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu 86 szkoleń realizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w ramach projektu pt. ” Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”.

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604


Polityka jakości

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku świadczy usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe, skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich. Naszą działalność prowadzimy zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością, opartym na spełnianiu wymagań Klientów, obowiązujących przepisów prawa oraz normy ISO 9001:2008 i koncentrujemy na następujących celach:

  • Ciągłym doskonaleniu jakości świadczonych usług poprzez analizę potrzeb Klientów, monitorowanie ich opinii oraz stałe podnoszenie kwalifikacji kadr i rozwój zasobów.
  • Budowaniu pełnych zaufania i trwałych relacji z Klientami poprzez rozwój form współpracy oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników.
  • Doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością poprzez prowadzenie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania oraz monitorowanie osiągania wyznaczonych celów jakości.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dyrektor

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku


Zapraszamy do wypełniania ankiety (wersja w [pdf]) dotyczącej badania poziomu zadowolenia oraz potrzeb Klientów PODR w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego przez nas systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych, skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.

4 września 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu Dyrektorowi PODR w Gdańsku Panu Krzysztofowi Pałkowskiemu przez przedstawiciela jednostki certyfikacyjnej ISOCERT. Uzyskanie certyfikatu było poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami w zakresie wdrożenia polityki jakości w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Dokładamy wszelkich starań, aby jakość i efektywność naszej pracy była na najwyższym poziomie, a podejmowane przez nas działania skierowane były na osiąganie jak najlepszych wyników.