Relacja z II Pomorskiego Forum Trzodziarskiego

Dnia 7 listopada 2014 r. w Centrum Konferencyjnym w Łęgowie, odbyło się II Pomorskie Forum Trzodziarskie zorganizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Relacja ze szkolenia nt.”Podniesienie wiedzy w zakresie spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”

W dniach 18-19 listopada 2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza w ramach współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zorganizowała szkolenie pn. „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”.

Relacja z II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego

W dniu 13 listopada 2014 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, miejscowe Biuro Powiatowe ODR zorganizowało II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego.

Relacja z konferencji "Wpływ zmian w Polityce Rolnej Unii Europejskiej na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020"

W dniu 17 listopada w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja wojewódzka pt. :„Wpływ zmian w Polityce Rolnej Unii Europejskiej na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020’”.

Relacja z XII Gminnego Turnieju KGW w Żukowie

W dniu 8 listopada 2014 odbył się XII Gminny Turniej KGW w Żukowie. W zmaganiach wzięło udział 16 kół gospodyń wiejskich.

Relacja z Pomorskiej Konferencji Pszczelarskiej

W sobotnie przedpołudnie 8 listopada br. grono osób związanych z pszczelarstwem zawitało do Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu k/Kościerzyny, gdzie odbyła się POMORSKA KONFERENCJA PSZCZELARSKA pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Relacja z inauguracyjnego szkolenia w ramach projektu pt. “Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”

7 listopada 2014 r. o godz. 8.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lini, pow. wejherowski odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu 86 szkoleń realizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w ramach projektu pt. ” Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”.

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/projekty/domains/projektyiluste.pl/public_html/podr/wp-includes/nav-menu.php on line 604


Relacja z II Pomorskiego Forum Trzodziarskiego

Dnia 7 listopada 2014 r. w Centrum Konferencyjnym w Łęgowie, odbyło się II Pomorskie Forum Trzodziarskie zorganizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

II Forum zgromadziło około 250 słuchaczy, producentów trzody chlewnej oraz przedstawicieli firm pracujących na rzecz hodowców.

Referat wstępny na temat aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej wygłosił Dyrektor PODR, Pan Aleksander Mach. Wg optymistycznych, ostatnich danych GUS pogłowie świń w Polsce wzrasta i osiągnęło poziom 11 724 tys. sztuk. Wzrasta średnia wielkość stada oraz parametry produkcyjne takie jak wydajność tuczna i rzeźna oraz plenność loch. Niestety wzrost ten jest absolutnie niezadawalający. Na taki stan rzeczy miało i ma wpływ wiele czynników takich jak polityka, rynek, epidemia ASF, ale jednak nie sposób nie zauważyć że efektywność produkcji naszych hodowców wciąż znacznie odbiega od poziomu farmerów krajów przodujących w tej gałęzi produkcji.

Podobne wnioski wynikały z referatów przedstawicielki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz analityka rynku rolnego BGŻ

Pan Profesor Zygmunt Pejsak z Państwowego  Instytutu Weterynarii w Puławach przedstawił dwa referaty. Pierwszy z nich dotyczył aktualnej sytuacji związanej z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń i możliwości ochrony naszych stad przed tą niebezpieczną chorobą. W drugim wystąpieniu profesor przedstawił słuchaczom trzy zagrożenia które przyczyniają się do poważnych strat powstających w wyniku ich pojawienia się. Pierwszym z nich jest epidemiczna biegunka świń (PED), najgroźniejsza u małych prosiąt która jest przyczyną poważnych strat na fermie. Nie ma aktualnie szczepionek na tą chorobę. W stadach, w których choroba wystąpiła po raz pierwszy można uodporniać maciory ciężarne, zawiesiną wodną rozcieru jelit prosiąt chorych na PED. Drugie zagrożenia to pandemiczna grypa świń, niebezpieczna ponieważ zachorowalność wynosi 100 %. I mimo niskiej śmiertelności (ok.1%),  przynosi poważne straty wskutek zahamowania wzrostu zwierząt, poronień i ewentualnych powikłań kumulujących kolejny brak przyrostów. Trzecim zagrożeniem są mikotoksyny w paszach i mikotoksykozy u świń. Biorąc pod uwagę szereg możliwości zakażenia pasz mikotoksynami poprzez błędy w agrotechnice, warunki klimatyczne, błędy w przechowywaniu należy obligatoryjnie stosować dezaktywatory  mikotoksyn w produkcji pasz szczególnie dla loch i młodych zwierząt.

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt dr Maciej Dragun przedstawił aktualną sytuację związaną ze zwalczaniem choroby Aujeszky’ego na terenie województwa pomorskiego. Za najważniejszą w świetle przeprowadzonych badań należy uznać informację że do końca bieżącego roku województwo pomorskie może zostać uznane za wolne od tej choroby.

Pan Witold Wierzbiński z Biuro Promocji Żywności w Agencja Rynku Rolnego przedstawił zasady gromadzenia, zarządzania oraz możliwości korzystania przez hodowców i producentów trzody chlewnej ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Konto tego funduszu zasilane jest rocznie kwotą około 12 mln zł, a wydatkowane głownie na akcie promujące walory spożywcze mięsa wieprzowego oraz wystawy zwierząt hodowlanych.

Szereg ciekawych referatów wygłosili przedstawiciele firm sponsorujących. Firma HODOWCA przedstawiła nowoczesne rozwiązania techniczne w budynkach inwentarskich. Szereg tych rozwiązań możemy zobaczyć w nowoczesnych chlewniach, lecz poznaliśmy również takie które są dopiero na etapie prototypów.

Wykłady poruszające zagadnienia odchowu, żywienia, rozrodu oraz zmian potrzebnych w sektorze trzody chlewnej przedstawiły firmy De Heus, JHJ, LNB i Wipasz. W sposób ciekawy i dynamiczny przedstawiciel firmy Boehringer Ingelheim dr Jacek Machoń przeprowadził wykład na temat mieszania szczepionek w nowoczesnej profilaktyce trzody chlewnej.

Po każdym wykładzie ale również po zakończeniu prezentacji słuchacze mogli zadawać pytania nawiązujące do przedstawionych treści. Trzeba przyznać że z okazji tej korzystano nader często, chociaż pytania czasami wykraczały poza zakres kompetencji prelegentów.

Na zakończenie odbyło się z pośród hodowców i producentów losowanie wielu cennych nagród ufundowanych przez sponsorów.

Forum spełniło oczekiwania nasze jak i naszych gości, dlatego już teraz możemy zaprosić Państwa na III forum Producentów Trzody chlewnej w 2015 roku, miejmy nadzieję w lepszej atmosferze, bardziej sprzyjającej naszej branży.

Ilość wyświetleń artykułu: 1930